28/11/2019
16:41
152 Lượt xem
Tặng sách tại trường THCS Bình Thắng
Chương trình tặng sách cho các em tại trường trung học cơ sở Bình Thắng ngày 28/11/2019
28/11/2019
16:35
152 Lượt xem
Tặng sách tại trường TH Đông Hòa B
Tặng sách cho các em tại trường trung học Đông Hòa B ngày 28/11/2019
04/06/2019
18:07
152 Lượt xem
Phần thi Vũ Minh Thư
Trung tâm ngoại ngữ EUC luôn hết mình tạo điều kiện để giúp các bạn phát triển phát triển và thực hành hết sức mình trong bài thi với sự chuẩn bị đầy đủ ,đây là nơi các bạn tiếp thu những kiến thức mới về ngôn ngữ Tiếng Anh và môi trường học tập với giáo viên có kinh nghiệm vững chắc về Tiếng Anh. 
04/06/2019
18:02
152 Lượt xem
Phần thi Trần Minh Triết
Trung tâm ngoại ngữ EUC luôn hết mình tạo điều kiện để giúp các bạn phát triển phát triển và thực hành hết sức mình trong bài thi với sự chuẩn bị đầy đủ ,đây là nơi các bạn tiếp thu những kiến thức mới về ngôn ngữ Tiếng Anh và môi trường học tập với giáo viên có kinh nghiệm vững chắc về Tiếng Anh. 
04/06/2019
17:56
152 Lượt xem
Phần thi Trần trung Đang
Trung tâm ngoại ngữ EUC luôn hết mình tạo điều kiện để giúp các bạn phát triển phát triển và thực hành hết sức mình trong bài thi với sự chuẩn bị đầy đủ ,đây là nơi các bạn tiếp thu những kiến thức mới về ngôn ngữ Tiếng Anh và môi trường học tập với giáo viên có kinh nghiệm vững chắc về Tiếng Anh. 
04/06/2019
17:48
152 Lượt xem
Phần thi Trần Lê Ngọc Hân
Trung tâm ngoại ngữ EUC luôn hết mình tạo điều kiện để giúp các bạn phát triển phát triển và thực hành hết sức mình trong bài thi với sự chuẩn bị đầy đủ ,đây là nơi các bạn tiếp thu những kiến thức mới về ngôn ngữ Tiếng Anh và môi trường học tập với giáo viên có kinh nghiệm vững chắc về Tiếng Anh. 
04/06/2019
17:43
152 Lượt xem
Phần thi Trần hiếu Thảo Vy
Trung tâm ngoại ngữ EUC luôn hết mình tạo điều kiện để giúp các bạn phát triển phát triển và thực hành hết sức mình trong bài thi với sự chuẩn bị đầy đủ ,đây là nơi các bạn tiếp thu những kiến thức mới về ngôn ngữ Tiếng Anh và môi trường học tập với giáo viên có kinh nghiệm vững chắc về Tiếng Anh. 
04/06/2019
17:31
152 Lượt xem
Phần thi Ngô Hoàng Phương Anh
Trung tâm ngoại ngữ EUC luôn hết mình tạo điều kiện để giúp các bạn phát triển phát triển và thực hành hết sức mình trong bài thi với sự chuẩn bị đầy đủ ,đây là nơi các bạn tiếp thu những kiến thức mới về ngôn ngữ Tiếng Anh và môi trường học tập với giáo viên có kinh nghiệm vững chắc về Tiếng Anh. 
04/06/2019
17:24
152 Lượt xem
Phần thi Ngô Hoàng Phương Anh
Trung tâm ngoại ngữ EUC luôn hết mình tạo điều kiện để giúp các bạn phát triển phát triển và thực hành hết sức mình trong bài thi với sự chuẩn bị đầy đủ ,đây là nơi các bạn tiếp thu những kiến thức mới về ngôn ngữ Tiếng Anh và môi trường học tập với giáo viên có kinh nghiệm vững chắc về Tiếng Anh. 
04/06/2019
17:17
152 Lượt xem
Phần thi Nguyễn Phương Ân
Trung tâm ngoại ngữ EUC luôn hết mình tạo điều kiện để giúp các bạn phát triển phát triển và thực hành hết sức mình trong bài thi với sự chuẩn bị đầy đủ ,đây là nơi các bạn tiếp thu những kiến thức mới về ngôn ngữ Tiếng Anh và môi trường học tập với giáo viên có kinh nghiệm vững chắc về Tiếng Anh. 
04/06/2019
17:07
152 Lượt xem
Phần thi Nguyễn Minh TàiPhần thi Nguyễn Minh Tài
Trung tâm ngoại ngữ EUC luôn hết mình tạo điều kiện để giúp các bạn phát triển phát triển và thực hành hết sức mình trong bài thi với sự chuẩn bị đầy đủ ,đây là nơi các bạn tiếp thu những kiến thức mới về ngôn ngữ Tiếng Anh và môi trường học tập với giáo viên có kinh nghiệm vững chắc về Tiếng Anh. 
04/06/2019
16:47
152 Lượt xem
Phần thi Trần Hoàng Kim Ngân
Trung tâm ngoại ngữ EUC luôn hết mình tạo điều kiện để giúp các bạn phát triển phát triển và thực hành hết sức mình trong bài thi với sự chuẩn bị đầy đủ ,đây là nơi các bạn tiếp thu những kiến thức mới về ngôn ngữ Tiếng Anh và môi trường học tập với giáo viên có kinh nghiệm vững chắc về Tiếng Anh. 
04/06/2019
16:34
152 Lượt xem
Phần thi Châu Kính Kiệt
Trung tâm ngoại ngữ EUC luôn hết mình tạo điều kiện để giúp các bạn phát triển phát triển và thực hành hết sức mình trong bài thi với sự chuẩn bị đầy đủ ,đây là nơi các bạn tiếp thu những kiến thức mới về ngôn ngữ Tiếng Anh và môi trường học tập với giáo viên có kinh nghiệm vững chắc về Tiếng Anh. 
04/06/2019
17:05
152 Lượt xem
Phần thi Phạm Lê Trọng Khôi
Trung tâm ngoại ngữ EUC luôn hết mình tạo điều kiện để giúp các bạn phát triển phát triển và thực hành hết sức mình trong bài thi với sự chuẩn bị đầy đủ ,đây là nơi các bạn tiếp thu những kiến thức mới về ngôn ngữ Tiếng Anh và môi trường học tập với giáo viên có kinh nghiệm vững chắc về Tiếng Anh. 
04/06/2019
16:10
152 Lượt xem
Phần thi Lê Khánh Phương
Trung tâm ngoại ngữ EUC luôn hết mình tạo điều kiện để giúp các bạn phát triển phát triển và thực hành hết sức mình trong bài thi với sự chuẩn bị đầy đủ ,đây là nơi các bạn tiếp thu những kiến thức mới về ngôn ngữ Tiếng Anh và môi trường học tập với giáo viên có kinh nghiệm vững chắc về Tiếng Anh. 
04/06/2019
15:59
152 Lượt xem
Phần thi Nguyễn Huệ Phương
Trung tâm ngoại ngữ EUC luôn hết mình tạo điều kiện để giúp các bạn phát triển phát triển và thực hành hết sức mình trong bài thi với sự chuẩn bị đầy đủ ,đây là nơi các bạn tiếp thu những kiến thức mới về ngôn ngữ Tiếng Anh và môi trường học tập với giáo viên có kinh nghiệm vững chắc về Tiếng Anh. 
04/06/2019
15:49
152 Lượt xem
Phần thi Đỗ Thị Hồng Nhung 
Trung tâm ngoại ngữ EUC luôn hết mình tạo điều kiện để giúp các bạn phát triển phát triển và thực hành hết sức mình trong bài thi với sự chuẩn bị đầy đủ ,đây là nơi các bạn tiếp thu những kiến thức mới về ngôn ngữ Tiếng Anh và môi trường học tập với giáo viên có kinh nghiệm vững chắc về Tiếng Anh. 
04/06/2019
15:22
152 Lượt xem
Phần thi Bảo Trần Thu Thủy
Trung tâm ngoại ngữ EUC luôn hết mình tạo điều kiện để giúp các bạn phát triển phát triển và thực hành hết sức mình trong bài thi với sự chuẩn bị đầy đủ ,đây là nơi các bạn tiếp thu những kiến thức mới về ngôn ngữ Tiếng Anh và môi trường học tập với giáo viên có kinh nghiệm vững chắc về Tiếng Anh. 
04/06/2019
15:01
152 Lượt xem
Phần thi Đỗ Thị Anh Thư
Trung tâm ngoại ngữ EUC luôn hết mình tạo điều kiện để giúp các bạn phát triển phát triển và thực hành hết sức mình trong bài thi với sự chuẩn bị đầy đủ ,đây là nơi các bạn tiếp thu những kiến thức mới về ngôn ngữ Tiếng Anh và môi trường học tập với giáo viên có kinh nghiệm vững chắc về Tiếng Anh. 
04/06/2019
14:15
152 Lượt xem
Trung tâm ngoại ngữ EUC trao tặng phần quà cho học sinh đạt giải phong trào tại trường tiểu học Đông Hòa B
Trung tâm ngoại ngữ EUC hiện nay đang khẳng định sự vững mạnh về kiến thức Tiếng Anh mà còn muốn tạo tạo động lực cho các em học sinh để có động lực hứng thú tiếp thu kiến thức Tiếng Anh để sau này giúp ích cho bản thân và xã hội.
04/06/2019
11:28
152 Lượt xem
Trung tâm ngoại ngữ EUC trao tặng phần quà cho học sinh đạt giải phong trào tại trường tiểu học Đông Hòa B
Trung tâm ngoại ngữ EUC hiện nay đang khẳng định sự vững mạnh về kiến thức Tiếng Anh mà còn muốn tạo tạo động lực cho các em học sinh để có động lực hứng thú tiếp thu kiến thức Tiếng Anh để sau này giúp ích cho bản thân và xã hội.
04/06/2019
16:49
152 Lượt xem
Trung tâm ngoại ngữ EUC tặng quà cho học sinh trường tiểu học Bình An
Nhân dịp lễ tổng kết Trung tâm ngoại ngữ EUC đã thực hiện hoạt động trao tặng những phần quà cho các em học sinh
04/06/2019
10:23
152 Lượt xem
Tặng quà chương trình hùng biện tiếng anh tại Trường Trung Học Đông Hòa B
Tặng quà chương trình hùng biện tiếng anh tại Trường Trung Học Đông Hòa B...
04/06/2019
10:16
152 Lượt xem
Chương trình tặng sách tại trường Tiểu học Bình An
Sách ghi lại những kiến thức, những giá trị của cuộc sống mà các thế hệ trước đã học tập, trải nghiệm và truyền lại cho thế hệ sau.Vì vậy sách chính là kho tàng tri thức của nhân loại...
06/04/2019
11:20
152 Lượt xem
BUỔI KHEN THƯỞNG HỌC SINH LỚP SS1017B
Chúc mừng các bạn học viên lớp SS1017B đã hoàn thành khóa học rất xuất sắc.
20/03/2019
14:52
152 Lượt xem
Lễ Phát Thưởng Học Sinh SS3005A
Chúc mừng các bạn lớp SS3005A đã hoàn thành tốt khóa học.
15/03/2019
10:12
152 Lượt xem
CHƯƠNG TRÌNH RUNG CHUÔNG CHUÔNG VÀNG 2019
Tại trung tâm ngoại ngữ Châu Âu EUC Tổ sự kiện ngoại khoá này nhằm nâng cao kiến thức về mặt giao tiếp và tiếp thu kiến thức cao ​.
27/12/2018
10:10
152 Lượt xem
Chương Trình Phát Quà Noel Năm 2018
Nhằm tạo không khí vui tươi cho các bé trong dịp Noel. Năm nay Trung tâm Ngoại Ngữ Châu Âu tiếp tục tổ chức chương trình phát quà Noel cho các bé
24/12/2018
10:05
152 Lượt xem
Phát Chứng Chỉ Cambridge Ngày 16/12/2018
Sau một quá trình học tập thì các em đã cầm trên tay tấm bằng cho riêng mình.
20/12/2018
10:08
152 Lượt xem
Phong trào CUP AFF 2018
Phong trào cỗ vũ đội tuyển U23 Việt Nam bước vào trận chung kết AFF năm 2018
27/12/2018
10:09
152 Lượt xem
Sự kiện Noel năm 2018
Sự kiện Noel tại Trung tâm Ngoại ngữ Châu Âu vào ngày 9/12/2018
----------------->