Tài liệu nghe giáo trình Access US

 

 

ĐIỂM NỔI BẬT

 

 • Đa dạng các kiểu bài đọc
 •  
 • Bài hội thoại giao tiếp hằng ngày
 •  
 • Bài tập luyện kỹ năng viết
 •  
 • Góc ngữ âm
 •  
 • Các bài luyện kỹ năng nghe và nói
 •  
 • Góc văn hóa và các bài tích hợp, lồng ghép nội dung các môn học khác
 •  
 • Tổng kết và tự đánh giá kiến thức qua mỗi chủ điểm
 •  
 • Đa dạng các bài hát theo phong cách trẻ trung và trò chơi thực hành ngôn ngữ
 •  
 • Các hoạt động nghiên cứu phát triển tư duy phản biện
 •  
 • Phần mềm tương tác, hỗ trợ tối đa việc dạy và học
 •  
 • Tích hợp chung sách bài học và bài tập
1 - Access US 1A
Download
2 - Access US 1B
Download
3 - Access US 2A
Download
4 - Access US 2B
Download
5 - Access US 3A
Download
6 - Access US 3B
Download
7 - Access US 4A
Download
8 - Access US 4B
Download
----------------->