Tài liệu giáo trình nghe English ID

 

 

Nhằm tối ưu hóa tiềm năng của giáo trình English ID và tạo thêm môi trường cho người học thực hành nói phát âm, để mang đến cho người học những trải nghiệm khác biệt. Mỗi cuốn English ID (1A, 1B, 2A..) sẽ có một giáo trình EnglishCentral dành riêng và tương ứng với từng bài học trong sách, nhờ đó các kiến thức vừa học được trong English ID sẽ được áp dụng ngay với EnglishCentral. Qua đó người học có thể thực hành ngaycác kỹ năng speaking, pronunciation và học các cách phản ứng trong các tình huống thực tế.

 

Điểm Nổi Bật

 

Tiêu đề bài học là những câu hỏi mà học sinh cần phải trả lời trong suốt quá trình học

 

Sử dụng tranh ảnh và ngữ cảnh để diễn tả từ vựng

 

Đưa ra những cảnh báo và lỗi mà học sinh thường hay mắc phải

 

Thế giới của tiếng Anh: thực tế thú vị và lời khuyên học tập

 

Tài liệu video miêu tả các chủ đề với bối cảnh thực (ID in action)

 
 
1 - English ID Starter CD1
Download
2 - English ID Starter CD2
Download
3 - English ID 1A
Download
4 - English ID 1B
Download
5 - English ID 2A
Download
6 - English ID 2B
Download
7 - English ID 3A
Download
8 - English ID 3B
Download
----------------->