Tài liệu nghe giáo trình Fairyland US

 

 

 

FAIRYLAND US

 

Fairyland là bộ giáo trình gồm sáu cấp độ cung cấp bước khởi đầu lý tưởng tiếng Anh cho trẻ. Ngôn ngữ mới được giới thiệu và luyện tập thông qua những mẫu đối thoại và bài hát thú vị. Trẻ và các bạn từ “Khu rừng phép thuật” sẽ thích thú học tạo nên một tiến trình học ngôn ngữ hiệu quả với những chuyến trải nghiệm khó quên.

 

Điểm nổi bật

 

Chuyên mục “Thế giới của chúng ta” mang lại kiến thức cũng như giáo dục học sinh về thế giới xung quanh.

 

Chuyên mục “Đa Văn Hóa” giới thiệu những chủ đề khác qua việc học tiếng Anh

 

Đoạn hoạt hình giúp khuyến khích học sinh yêu thích kỹ năng đọc.

 

Cắt dán, làm chuyên đề và những kỹ năng viết được hướng dẫn kỹ

 

Những chuyên mục giúp tăng cường nhận thức của học sinh về môi trường.

 

Đa dạng các tài liệu bổ trợ gồm thẻ hình, tranh hình lớn và bài tập bổ trợ, cũng cố các hoạt động.

1 - Fairyland US 1
Download
2 - Fairyland US 2
Download
----------------->