Tài liệu nghe giáo trình IDiscover

 

 

Đặc điểm nổi bật:

 

♦ Nguồn thông tin ngôn ngữ dồi dào
♦ Đa dạng các chủ đề
♦ Các đoạn video sinh động
♦ Ngôn ngữ thực hành
♦ Mục đích bài học rõ ràng
♦ Giúp phát triển khả năng tự học của học viên
♦ Tự đánh giá
♦ Các kỹ năng nghiên cứu, làm việc đội, nhóm
♦ Ngân hàng luyện kỹ năng viết
♦ Cấu trúc giống các dạng bài thi KET, PET, FCE
♦ Dùng công nghệ cao
♦ Các dạng trò chơi thú vị giúp ôn luyện bài tập.
♦ Các câu chuyện hấp dẫn với các hoạt động được thiết kế đặc biệt và kèm vào những bài học giá trị.
♦ Demo các chương trình tương tác.

1 - i-Discover 1
Download
2 - i-Discover 2
Download
3 - i-Discover 3
Download
4 - i-Discover 4
Download
5 - i-Discover 5
Download
6 - i-Discover 6
Download
7 - i-Discover 7
Download
8 - i-Discover 8
Download
9 - i-Discover 9
Download
----------------->